VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
 
Het stedenbouwkundig bureau Witpaard Partners, gevestigd in Zwolle, is actief in 25 gemeenten, welke zijn gevestigd in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

 

Voor het stedenbouwkundig bureau begeleidde ik, bij één der opdrachtgevers, een proces dat diende te leiden tot de totstandkoming van een structuurvisie.

Voor dit proces is voor een zogenaamde bottum-up benadering gekozen, welk borg diende te staan voor een grote betrokkenheid van de inwoners van de betreffende gemeente.
 

Er werden in totaal 7 werkgroepen, ingedeeld naar gebied, ingesteld, welke werden bemenst door vertegenwoordigers uit de verschillende dorpen.

Binnen de werkgroepen werd gediscussieerd over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

 

De gebruikelijke structuren van stuurgroep en klankbordgroep dienden ter afstemming van het bestaande beleid en de inbedding in de formele besluitvormingsprocedures.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl