VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
  De gemeente Waterland, direct grenzend aan de noordzijde van Amsterdam, met als belangrijkste kernen Monnickendam, Marken en Broek in Waterland.

Een gemeente waar, in de komende jaren, een belangrijke achterstand in het woningbouwprogramma dient te worden ingelopen. Zelfs voor de autonome groei zijn de beschikbare woningbouwlocaties onvoldoende om aan de bestaande vraag te voldoen. Gezocht wordt naar een evenwicht tussen de realisatie van bouwprojecten en de beschikbare cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

In deze gemeente vervul ik de functie van interim hoofd van het bureau Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Milieu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl