VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
  De gemeente Waterland, grenst direct  aan de noordzijde van Amsterdam, met als belangrijkste kernen Monnickendam, Marken en Broek in Waterland.

Een gemeente waar, in de komende jaren, een belangrijke achterstand in het woningbouwprogramma dient te worden ingelopen. Zelfs voor de autonome groei zijn de beschikbare woningbouwlocaties onvoldoende om aan de bestaande vraag te voldoen. Gezocht wordt naar een evenwicht tussen de realisatie van bouwprojecten en de beschikbare cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

In deze gemeente heb ik, gedurende acht maanden, de functie van interim hoofd van het bureau Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Milieu bekleed.


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl