VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
  De gemeente Wieringermeer, in het uiterste noorden van de provincie Noord-Holland, is een gemeente met een enorme potentie aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Deze worden dan ook ruimschoots gebruikt en leiden tot een groot aantal plannen, welke in hun onderlinge samenhang, dienen bij te dragen tot een substantiële groei van het inwoneraantal en de daarbij behorende bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden.
Ook de lokale agrarische belangen worden daarbij niet uit het oog verloren en krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikken.

In één van de dorpen van de Wieringermeer, Kreileroord, is met de financiële steun van Europese Fondsen en de provincie een mutlifucntioneel centrum neergezet. Bij de realisatie van dit project heb ik als ambtelijk opdrachtgever opgetreden.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl