VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
 
 
 

De gemeente Wieringermeer, in het uiterste noorden van de provincie Noord-Holland, is een gemeente met een enorme potentie aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Deze worden dan ook ruimschoots gebruikt en leiden tot een groot aantal plannen, welke in hun onderlinge samenhang, dienen bij te dragen tot een substantiële groei van het inwoneraantal en de daarbij behorende bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden.

In deze gemeente heb ik, gedurende twaalf maanden, de functie van interim hoofd van de sector Samenlevingszaken bekleed. Onder deze afdeling vielen de bureaux Welzijn & Onderwijs, Sociale Zaken en Burgerzaken.


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl