VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
 
De gemeente Velsen, een gemeente met ruim 60.000 inwoners, gelegen aan de Noordzee en doorsneden door het Noordzeekanaal, is een gemeente welke wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid bedrijvigheid, een vrij dicht wegennet, een grote nieuwbouwopdracht en een belangrijke herstructureringsopgave.

In deze gemeente heb ik bij de verkoop van het landgoed Beeckestijn een rol kunnen spelen in de onderhandelingen met een aantal, aan de overheid gelieerde instanties, teneinde een transactie te bewerkstelligen in het kader van de ruil met een aantal strtategische percelen, welke de gemeente belangrijk acht voor toekomstige ontwikkelingen.
 


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl