VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
  De gemeente Velsen, een gemeente met ruim 60.000 inwoners, gelegen aan de Noordzee en doorsneden door het Noordzeekanaal, is een gemeente welke wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid bedrijvigheid, een vrij dicht wegennet, een grote nieuwbouwopdracht en een belangrijke herstructureringsopgave.

 In deze gemeente heb ik durende achttien maanden de functie van interim hoofd van het bureau Gebiedsontwikkeling bekleed.

Gebiedsontwikkeling  maakt onderdeel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken en is primair verantwoordelijk voor de aanpak van nieuwe ontwikkelingen, de taakstelling in het kader van een majeure woningbouwtaak in de regio en alle grondtransacties.


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl