VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT  
     
 
 
De gemeente Ferwerderadiel is een gemeente van bijna 10.000 inwoners in het uiterste noorden van de provincie Fryslân, op ongeveer 20 kilometer van Leeuwarden.

 
 

Deze overwegend agrarisch gemeente richt zich voor een belangrijk deel op de sectoren, die de teruglopende werkgelegenheid in de agrarische sector kunnen opvangen, zoals industriële bedrijvigheid en natuurlijk de recreatieve sector
 

 

In deze gemeente heb ik gedurende een jaar het waarnemend hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieu vervangen, in verband met zijn activiteiten als projectcoördinator van een gesubsidieerd ontwikkelingstraject in het kader van de openluchtrecreatie.
 

 

De afdeling bestaat uit de clusters:

-  Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

-  Milieu

- Weg- en Waterbouw en Eigendommen

-  Uitvoering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl