VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
  De gemeente Velsen, een gemeente met ruim 60.000 inwoners, gelegen aan de Noordzee en doorsneden door het Noordzeekanaal is een gemeente welke wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid bedrijvigheid, een vrij dicht wegennet, een grote nieuwbouwopdracht en een belangrijke herstructureringsopgave.

 In deze gemeente heb ik durende negen maanden de functie van interim hoofd van de afdeling Grondzaken bekleed.

Grondzaken maakt onderdeel uit van de afdeling Onroerende Zaken en Belastingen, waaronder ook de bureaux Bouwkunde, Geo-informatie en Belastingen vallen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl