VAN DER HORST INTERIM MANAGEMENT & ADVIES B.V.  
     
  De gemeente Ferwerderadiel is een gemeente van bijna 10.000 inwoners in het uiterste noorden van de provincie Fryslân, op ongeveer 20 kilometer van Leeuwarden.

Deze overwegend agrarisch gemeente richt zich voor een belangrijk deel op de sectoren, die de teruglopende werkgelegenheid in de agrarische sector kunnen opvangen, zoals industriële bedrijvigheid en natuurlijk de recreatieve sector.

Gedurende een half jaar heb ik nogmaals in deze gemeente de functie van interim hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu bekleed.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresgegevens:
Harstastate 11
8926 LE  Leeuwarden
telefoon 058 - 2666257
telefax   058 - 2666371
mobiel   0622 - 477007
henk@hvanderhorst.nl